Zamiatarki drogowe- jak działają te maszyny?

W praktyce, urządzenia te można niemalże każdego dnia spotkać w miastach- służą one bowiem do regularnej pracy w terenie. Zostały zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby efektywnie oczyszczać ulice na szereg różnych sposobów- poprzez szczotkowanie, odkurzanie oraz mycie powierzchni jezdni, poboczy oraz chodników. Urządzenia te są zwrotne i kompaktowe- wszystko po to, aby łatwo można było pracować i kierować nimi w przestrzeni miejskiej. Co ważne- są to solidne maszyny na lata. Nawet w sytuacji, kiedy potrzebna jest naprawa zamiatarek- może być wykonana szybko tak, aby urządzenie nadal pozostawało w eksploatacji.

W jaki sposób wygląda czyszczenie zamiatarką?

– Jest to maszyna, którą przede wszystkim wyróżniają dwie, duże szczotki umieszczone bezpośrednio na froncie. Szczotki te są zainstalowane na wysięgnikach hydraulicznych i najczęściej można ich ustawienie dopasowywać niezależnie od siebie. Są sterowalne z poziomu operatora maszyny. Szczotki poruszają się ruchem obrotowym, a dodatkowy system ich zraszania zapobiega unoszeniu się pyłu i kurzu podczas sprzątania ulic. Praca szczotek obrotowych może być bezpośrednio obserwowana przez operatora maszyny dzięki temu, że jego kabina posiada przeszkloną podłogę. Jedne z najwydajniejszych zamiatarek znajdziemy na stronie Terberg Matec. Jest to firma, która specjalizuje się między innymi właśnie w takich maszynach, możliwa jest też tutaj naprawa zamiatarek i ich serwisowanie.

– Zamiatarki są też wyposażane w specjalne myjki, które usuwają większe zanieczyszczenia, także te ciekłe. Są to myjki działające pod wysokim ciśnieniem, które dodatkowo mogą być użytkowane w praktyce ze specjalną lancą.

– Podczas oczyszczania ulic niezbędnym wyposażeniem każdej zamiatarki jest odkurzacz. Pozwala on szybko pozbywać się z ulicy większych śmieci czy też opadniętych liści. Odkurzacze są w praktyce równie często użytkowane co myjka oraz szczotki. Wszystkimi elementami wyposażenia steruje się z poziomu komputera pokładowego.